jpvnus

z[

z[

z[

z[

z[

z[

Bản đồ

Từ trạm Tsunashima Toyoko Tokyu Line, đi bộ 10 phút theo lối ra phía đông

Bắt tàu từ ga Shibuya thì khoảng từ 21-24 phút.

Bắt tàu từ ga Yokohama thì khoảng từ 12-15 phút.

Đến bằng xe bus từ các trạm Tsunashima. Từ trạm Tsunashima cho đến trạm dừng thì qua 5 trạm nữa.

Hệ thống tàu tokyu: trên tuyến xe buýt 92 đi ga Hiyoshi ,dừng lại ở trạm thứ 3.