jpvnus

z[

z[

z[

z[

z[

z[

@@

 

Kinh doanh

CÁC LĨNH VỰC KINH DOANH

·         Phát triển phần mềm: (Phần mềm ứng dụng, phần mềm nhúng)

      Phát triển hệ thống điện thoại di động.

      Phát triển hệ thống dẫn đường xe hơi (Car Navigation).

      Phát triển hệ thống âm thanh xe hơi.

      và các ứng dụng khác.

·         Mạch điện tử - Thiết kế mạch in PCB

      Phát triển chip IC.

·         Đánh giá chất lượng sản phẩm :

      Thực hiện đánh giá theo bộ.

·         Phát triển Offshore.

·         Hỗ trợ kỹ thuật – BPO (Business process outsourcing)

      Mua bán các thiết bị máy tính xách tay / OA.

  • Nghiệp vụ điều phái: Chỉ định điều phái người lao động (13-07-0158)

 

Giới thiệu một số kết quả đạt được trong lĩnh vực phần mềm nhúng