Description: jpDescription: vnDescription: us

Description: C:\Users\DELL INSPIRON N4110\Desktop\Webpage\jp\log02b21111.gif

Description: z[

Description: z[

Description: z[

Description: z[

Description: C:\Users\DELL INSPIRON N4110\Desktop\Webpage\vn\button_security.gif

Description: z[

Description: z[

Description: C:\Users\DELL INSPIRON N4110\Desktop\Webpage\jp\index_image_home.jpg

  Trung tâm nghiên cứu phát triển LSI  đang phát triển các hệ thống vi mạch dựa trên công nghệ nhúng.

Do yêu cầu ngày càng cao của cuộc sống, đội ngũ kĩ sư kinh nghiệm của công ty chúng tôi sẽ tạo ra những sản phẩm tốt hơn dựa trên kinh nghiệm sẵn có. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách và sẽ làm hết sức để làm hài lòng quý khách.

Dựa trên khuôn khổ ban đầu của chúng tôi, mỗi hệ thống sẽ dựa trên yêu cầu của khách hàng

 Chất lượng (Tạo ra các hệ thống chất lượng cao dựa trên CMMI)

  Tốc độ (Đề ra thông số kĩ thuật – kiểm tra chức năng, chung tôi có tất cả các qui trình)

 Chi phí (Triển khai ở nước ngoài, để giảm chi phí)

Với việc hợp tác với các văn phòng nước ngoài, chúng tôi cung cấp cho các khách hàng ở nước ngoài, và giảm chi phí phát triển.

Chúng tôi sẽ trả lời mọi yêu cầu về hệ thống nhúng, bằng việc sử dụng nhiều kinh nghiệm và khuôn khổ mới.

Liên hệ: lsi-info2014@lsi-dev.co.jp

Description: C:\Users\DELL INSPIRON N4110\Desktop\Webpage\vn\button_pagesentou.gif